Behandelingen

 

Door gebruik te maken van de knop 'Menu ' kan u snel naar elke behandeling navigeren.

 

 

Elke behandeling is specifiek afgestemd op de individuele patient en zijn hartaandoening of risicofactoren.
Deze wordt door uw behandelende cardioloog met u besproken.


Klik hier om een lege medicatielijst voor patiënten te downloaden.
Klik hier om een leeg hartfalendagboek voor patiënten te downloaden.


Bovenstaande documenten kan u dan zelf verder aanvullen.


Wat kost mijn behandeling of opname in AZ Turnhout?

Klik hier voor meer informatie op de website van AZ Turnhout.
 

 

 

Medicatie

 

 

De hartpatiënt dient vaak een heleboel medicatie te nemen en er kan niet in detail ingegaan worden op alle verschillende medicamenten; voor specifieke vragen dient U zich te wenden tot uw huisarts of cardioloog. Enkele voorbeelden van veelgebruikte medicamenten zijn: aspirine, cholesterolverlagende middelen, betablokkers, bloeddrukverlagende middelen, bloedverdunners…

aspirine meest gebruikte bloedverdunner die al meer dan een eeuw oud is! Kan preventief worden voorgeschreven of na een hart-of vaatingreep. In de cardiologie gebruikt in zeer lage dosis (80-100 mg), dit in tegenstelling tot de pijnstillende dosis (300-500mg).
cholesterolverlagende middelen meest frequent voorgeschreven klasse zijn de zogenaamde ‘statines’ die krachtige cholesteroldaling geven. Aangezien cholesterol meespeelt in het proces van atherosclerose (slagadervernauwing), is een statine standaard in de behandeling bij aandoeningen van de kransslagaders en kan het ook preventief worden voorgeschreven bij hoogrisico-patiënten zoals mensen met suikerziekte.
betablokkers medicatie die zowel hartslag als bloeddruk verlaagt, hetgeen vaak een gewenst effect is bij patiënten na hartinfarct, met ritmestoornissen, verhoogde bloeddruk enz.
bloeddrukverlagende middelen hier zijn teveel producten om op te lijsten, voor specifieke informatie dient U zich te wenden tot uw huisarts of cardioloog.
bloedverdunners naast aspirine worden ook de volgende bloedverdunners courant gebruikt in de cardiologie: Marcoumar®, Marevan®, Sintrom®, Brilique®, Efient®, Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®. Voor specifieke informatie dient U zich te wenden tot uw huisarts of cardioloog.

 

 

 

Stents

 

 

Een stent is een metalen ‘veertje’ met een polymere coating dat gebruikt wordt om vernauwingen ter hoogte van de kransslagaders te verwijden. Het heeft de vroegere ballondilatatie nagenoeg volledig vervangen. Het veertje groeit geleidelijk aan in doordat een nieuw laagje weefsel zich over de ‘mazen’ van de stent vormt. Er bestaan twee types stents, de ‘naakte’ ‘baremetal’ stents (BMS) en de ‘drug-eluting’ stents (DES). Het plaatsen van stents gaat steeds vooraf door een 'hartcatheterisatie met coronarografie' en gebeurt op het Cathlab.

 

 

 

 

Pacemaker / Defibrillator

 

 

Een pacemaker is een toestel dat wordt ingeplant bij patiënten met hartritmestoornissen waarbij de hartslag te traag wordt. Via 1 of 2 elektroden in de hartkamers worden de elektrische signalen in het hart continu gemeten. De pacemaker geeft dan een impuls enkel wanneer het nodig is. Een batterij van de huidige toestellen gaat gemiddeld 7 tot 10 jaar mee. De implantatie gebeurt onder lokale verdoving via een korte opname.

Een cardiale resynchronisatie-pacemaker is een speciale pacemaker met een derde elektrode die aan de linkerzijde van het hart wordt ingebracht om een perfect synchrone stimulatie van het hart te geven. Wordt gebruikt in specifieke gevallen van hartfalen.

Klik hier voor de brochure.

Een defibrillator is een toestel dat een stroomstoot kan afvuren bij een levensbedreigende hartritmestoornis. In bepaalde gevallen, wanneer het risico op dergelijke hartritmestoornissen als hoog wordt ingeschat door uw cardioloog, kan het u voorgesteld worden als preventieve maatregel tegen plotse dood.

Voor een resynchronisatie pacemaker of defibrillator zal u doorverwezen worden naar een gespecialiseerd centrum.

 

 

 

 

Sluiting PFO / ASD

 

 

Het patent foramen ovale of PFO en atrium septum defect of ASD zijn 2 vormen van een opening tussen de twee voorkamers (atria) van het hart (zie onderstaande figuur).

Iedereen heeft een foramen ovale tot op het moment van de geboorte. Bij de foetus bestaat er nog een verbinding tussen de grote lichaamscirculatie (linkerdeel van het hart) en de kleine longcirculatie (rechterdeel van het hart) door het foramen ovale. Deze structuur zorgt er tijdens
het verblijf in de baarmoeder voor dat het bloed zo weinig mogelijk door de longen passeert. We kunnen dit beschouwen als een wegomleiding voor het bloed. De foetus ademt immers niet en het is dus niet nodig dat het bloed door de longen stroomt. Kort na de geboorte sluit deze structuur, waardoor het linker- en het rechterdeel van het hart van elkaar gescheiden worden. In 25 tot 30 procent van de gevallen gebeurt de sluiting niet volledig en blijft er een kleine opening bestaan. Dit wordt het patent foramen ovale genoemd.

Bij een atrium septum defect (ASD) ontstaat er tijdens de orgaanvorming bij de foetus een gaatje tussen de linker en rechter voorkamer door onvolledige vergroeiing van 2 vliezen. Vaak wordt dit bij kinderen opgemerkt door een hartgeruis. Soms groeit dit nog dicht tijdens de eerste levensjaren. Indien het gaatje aanwezig blijft op volwassen leeftijd, kan dit aanleiding geven tot overbelasting van de rechter hartkamers met hartfalen of overdruk in de longcirculatie tot gevolg . Een PFO kan geassocieerd zijn met CVA (beroerte) van onduidelijke origine.

 Niet alle PFO’s of ASD’s dienen behandeld te worden. Of dit zo is, zal door uw behandelend cardioloog bepaald worden. De behandeling van een PFO en een ASD is in principe dezelfde.

Behandeling

Het patent foramen ovale kan op twee manieren gesloten worden: door openhartchirurgie of door percutane sluiting met een ‘paraplu’.

Men gaat altijd in eerste instantie de mogelijkheid van een percutane sluiting na. Met een echografie is al een schatting gemaakt van de grootte van het patent foramen ovale. Er is bepaald hoeveel bloed overgaat van de rechter naar de linker voorkamer. Op basis van onder andere deze metingen gaat men na op welke manier het patent foramen ovale gesloten kan
worden. Percutane sluiting. Het sluiten van een PFO gebeurt met een hartkatheterisatie onder een lichte algemene narcose.

Verloop

De anesthesist brengt de patiënt onder narcose. Als men in slaap is, wordt de lies aangeprikt. Een lang flexibel buisje of katheter wordt ingebracht in een groot bloedvat in de lies en opgeschoven tot in het hart. Deze katheter is hol van binnen. Door de katheter wordt de paraplu naar binnen gebracht om de opening te sluiten. Door middel van een ballonkatheter wordt de grootte van de opening gemeten. Op basis van deze meting wordt beslist welk soort sluitingsmechanisme wordt gebruikt. Door het buisje in de lies wordt de dichtgevouwen paraplu in een katheter naar het hart gebracht. De katheter gaat door de opening, de eerste zijde van de paraplu wordt opengevouwen en over de opening getrokken tegen de linkerzijde van het tussenschot tussen de twee voorkamers. De katheter wordt teruggetrokken naar de rechterkant van de opening en het tweede deel van de paraplu wordt op dezelfde manier opengevouwen. Hierna volgt een controle. Er wordt nagegaan of de opening volledig is afgesloten. Hiervoor geeft men een injectie met contraststof (sommige patiënten zijn allergisch voor de gebruikte contraststof en moeten dit bij opname melden aan de verpleegkundige).
Tijdens de procedure wordt alles in uw hart gevolgd door het nemen van RX-beelden en een echocardiografie via de slokdarm. Als alle controles gebeurd zijn, gaat men het buisje uit de lies verwijderen en een drukverband aanleggen. De narcose wordt gestopt, verder wordt men opgevolgd op de recovery van het cathlab, nadien kan men terug naar de patiëntenkamer.

Risico's

 Zoals bij elke invasieve ingreep zijn er potentieel enkele risico’s; deze zijn die van de narcose zelf, deze gerelateerd aan het contrastgebruik, aan de nabehandeling met bloedverdunners (nodig voor 3 tot 6 maanden). Ook is er een verhoogde kans op lichte hartritmestoornissen door irritatie binnenin het hart.

 

 

 

 

Ablatie

 

 

Voor elektrofysiologische onderzoeken en ablatie wordt nauw samengewerkt met het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. De ingreep zelf gebeurt niet in AZ Turnhout, wel de voorbereidende consultaties en nacontroles.

Voor elektrofysiologische onderzoeken en ablatie wordt nauw samengewerkt met het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. De ingreep zelf gebeurt niet in AZ Turnhout, wel de voorbereidende consultaties en nacontroles.

Klik hier voor de brochure

Hieronder vindt u een link naar video's van het ZOL Genk over ablatie van voorkamerfibrillatie en voorkamerflutter.

https:/www.zol.be/hartcentrum-genk/video

 

 

 

 

Chirurgie

 

 

Er bestaat een verscheidenheid aan hartoperaties en hiervoor wordt nauw samengewerkt met het UZ Gasthuisberg te Leuven. De meest courante ingrepen zijn: coronaire bypass (‘overbruggingsoperatie’), alsook klepoperaties, dit kan gebeuren door een chirurgische ingreep of percutaan. 

Met een percutane hartklepingreep bedoelt men het volgende:

- Zowel voor een ernstig probleem aan de aortaklep als aan de mitralisklep bestaan tegenwoordig technieken voor klepvervanging of –herstel via een catheter langs de lies of een ander groot bloedvat.

- Deze worden vaak TAVI (transcatheter aortic valve implantation) of Mitraclip ® genoemd. Omdat de borstkas niet moet opengemaakt worden, is het herstel meestal spoediger.

- Om te bekijken of een individuele patiënt in aanmerking komt, worden zorgvuldige vooronderzoeken gedaan en wordt het dossier steeds in een zogenaamd “Heart-team” besproken met cardiologen en hartchirurgen van UZ Leuven.

Klik hier om naar de website van Cardiale Heelkunde UZ Leuven te gaan.

 

 

 

 

Hartrevalidatie

 

 

Hartrevalidatie in AZ Turnhout is een erkend centrum met een professioneel gesuperviseerd programma om mensen te helpen die herstellen van een hartinfarct, een stentimplantatie, hartfalen of na hartchirurgie. Dit door Dr. Bekaert, Dr. Debie en hun team, het is een multidisciplinair gebeuren.

Klik hier voor de brochure.

Telefoonnummer hartrevalidatie: 014 44 44 86.

Hieronder een video die een beeld schept van de dienst Hartrevalidatie

 

 

 

 

Poli Hartfalen

 

 

Op een aparte raadpleging voor hartfalen patiënten wordt meer tijd genomen om het complexe probleem van
hartfalen te benaderen, met aandacht voor de individuele situatie van elke patient , op medisch maar ook op
psychosociaal vlak. U wordt gezien door zowel de gespecialiseerde hartfalen verpleegkundige als de hartfalen
cardioloog. Zo nodig gebeurt een extra controle van een pacemaker of ICD en wordt de medicatie aangepast.

Klik hier voor de brochure i.v.m. Hartfalen.

 

 

 

 

           
 

CAMPUS SINT-JOZEF

Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout


014/40.60.11
info@azturnhout.be

CAMPUS SINT-ELISABETH

Rubensstraat 166
2300 Turnhout


014/40.60.11
info@azturnhout.be

SPOED

Rubensstraat 166
2300 Turnhout
VOLG ONS OP   
           
  © Copyright 2020 Van den Bergh Paul