Onderzoeken

 

Door gebruik te maken van de knop 'Menu ' kan u snel naar elk onderzoek navigeren.

 

 

 

 

Echocardiografie

 

 

Snel en eenvoudig uitvoerbaar onderzoek met gebruik van ultrasone geluidgolven waarbij informatie wordt bekomen over de hartkamers, pompfunctie, klepwerking en grote bloedvaten. Klassiek gebeurt dit met een echosonde en gel op de borstkas (transthoracaal).

Het cardiologisch centrum AZ Turnhout kon dit jaar zijn accreditatie door de Europese vereniging van cardiologie voor de verschillende echocardiografische modaliteiten hernieuwen. De verschillende echocardiografische modaliteiten (transthoracaal, transoesofagaal, stressechocardiografie) kunnen op hoogstaand niveau aan de patiënten worden aangeboden. Klik hier voor meer info.

3D echocardiografie

De dienst beschikt over een high-tech echotoestel met mogelijkheid tot 3D-beeldvorming, waarbij klepstructuren en aangeboren hartproblemen beter kunnen beoordeeld worden.

Stress-echocardiografie

Onder toediening van intraveneuze medicatie wordt het hart kunstmatig gestimuleerd om te bekijken of er bepaalde zones zijn van mindere doorbloeding. Voor dit onderzoek is een specifieke voorbereiding vereist.

Vanaf 2016 is het ook mogelijk een stressechocardiografie uit te voeren onder fysieke belasting, door de patiënt te laten fietsen en tegelijk beelden te maken van de hartfunctie en kleppen. Klik hier voor de uitgebreide informatiebrochure, of kijk bij 'brochures'.

Transoesophagale echocardiografie

Bij transoesophagale echocardiografie (TEE) wordt het hart bestudeerd door middel van een echosonde in de slokdarm, die precies achter het hart gelegen is. Hierdoor wordt nog betere informatie bekomen over gedetailleerde structuren in en rondom het hart. Voor dit onderzoek moet men minimum 4 uur nuchter te zijn. Het onderzoek gebeurt onder lokale verdoving met zo nodig een lichte sedatie.

Hieronder een video betreffende Slokdarm-Echocardiografie (TEE)

 

 

 

Fietsproef (cyclo-ergometrie)

 

 

Hierbij wordt door een fysieke inspanning het verloop van hartfrequentie en bloeddruk beoordeeld, tijdens continue ECG-bewaking, waarbij er ook informatie bekomen wordt over eventuele problemen van doorbloeding ter hoogte van de kransslagaders. Afhankelijk van de fysieke paraatheid en ingestelde weerstand, duurt een fietsproef gemiddeld 5 tot 15 minuten.

 

 

 

 

Ergospirometrie

 

 

Gelijkaardig aan een fietsproef, maar bijkomende informatie wordt bekomen door de patiënt in een masker te laten ademen. Door gasanalyse wordt de zuurstofopname gemeten en wordt onder andere de anaërobe drempel voor inspanningen bepaald. Nuttig onderzoek bij onverklaarde kortademigheidsklachten, voor sporters, en bij hartfalen.

 

 

 

 

 

Holter

 

 

Toestel om continu het hartritme te volgen in de thuissituatie, wordt met 3 kleefelektroden onder de kleding aangebracht. Alle normale activiteiten kunnen ermee worden uitgevoerd, behalve zwemmen, douchen of in bad gaan. Wordt klassiek voor 24 of 48 uur meegegeven. Achteraf kan het tijdstip van eventuele symptomen gecorreleerd worden met het hartritme op dat moment.

 

 

 

 

Event recorder

 

 

Toestel voor lange termijn (tot 3 weken) ritmeregistratie. Hierbij kan de patiënt zelf een knopje activeren op het moment van symptomen zodat deze 'gebeurtenis' wordt opgeslagen in het geheugen van het toestel. De elektroden kunnen desgewenst verwijderd worden om bv. te douchen.

 

 

 

 

24u bloeddrukmeting

 

 

Draagbare, geijkte bloeddrukmeter met aangepaste manchet die gedurende 24u, dag en nacht, metingen doet van de bloeddruk. Nuttig om het zogenaamde 'wittejas-effect' op te sporen, om een idee te krijgen over effect van medicatie, of bij duizeligheidsklachten waarbij lage bloeddruk vermoed wordt.

 

 

 

 

Tilt test

 

 

Kanteltafeltest, waarbij de patiënt in liggende houding wordt vastgegespt en vervolgens de tafel wordt rechtop gezet tot 60°, en waarbij de patiënt vervolgens 45 minuten moet proberen recht te staan. Test voor het autonome (onvrijwillige) zenuwstelsel dat bloeddruk en hartslag regelt; uitgevoerd bij patiënten met probleem van herhaalde syncopes (bewustzijnsverlies). Voor dit onderzoek moet men minimum 4 uur nuchter zijn.

 

 

 

 

Pacemaker / ICD analyse

 

 

Eender welk type pacemaker of defibrillator (ICD) kan op onze dienst worden geanalyseerd. Dit gebeurt routinegewijs na implantatie, en bij vermoeden van eventuele problemen of uitputting van de batterij. De analyse gebeurt draadloos met behulp van een externe programmator.

 

 

 

 

Hartcatheterisatie

 

 

Hier wordt er, klassiek onder lokale verdoving, een plastieken buisje ingebracht via de slagader in de lies of in de pols, waarlangs een catheter wordt opgevoerd tot aan het hart. Via de catheter en injectie van contrastmiddel kunnen zo de grote hartkamer, aorta en kransslagaders en eventuele overbruggingen in het licht gesteld worden. Maakt gebruik van X-stralen. Patiënten die contrast-allergisch zijn, moeten dit vooraf melden!

Bij een rechterhartcatheterisatie worden er drukken opgemeten in de hartkamers en longcirculatie, hetgeen vooral nuttig is bij klepproblemen of hartfalen. Dit onderzoek gebeurt via aanprikken van een ader in de lies, meestal in combinatie met de hierboven beschreven linkerhartcatheterisatie.
Deze procedure gebeurt via een opname (minimum 1 nacht hospitalisatie)

Op 31 augustus 2015 werd de samenwerkingsovereenkomst mbt het Kempens Hartcentrum ondertekend door het AZ Turnhout, het AZ Herentals, en het H. Hartziekenhuis Mol, zie ook de website : www.kempenshartcentrum.be

Klik hier om de brochure te downloaden

 

 

 

 

Fibricheck

 

 

App voor smartphone voor registratie van het hartritme, met CE-certificatie voor medisch gebruik. Voor meer info : www.fibricheck.com of vraag aan je arts.

 

 

 

 

Coronaire CT

 

 

Voor beeldvorming van de kransslagaders wordt soms een niet-invasieve techniek gebruik (dwz. geen catheterisatie), door middel van een gedetailleerde CT-scan. Deze techniek gebruikt röntgenstralen. Hiermee wordt de volgende informatie bekomen: anatomie, hoeveelheid verkalkingen (calcium), al dan niet aanwezige vernauwingen en inschatten van de ernst hiervan.

Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

1. Calciumscore wordt berekend. (blanco scan)
2. Contrastvloeistof wordt meestal toegediend om de doorstroming in de verschillende kransslagaders te evalueren. (CT-angio)

Een goede voorbereiding is essentieel en dit zal u worden uitgelegd bij het plannen van de afspraak. Met name de hartslag dient voldoende laag te zijn voor een goede beoordeling en het beperken van de dosis röntgenstralen.

Indien u allergisch bent voor contrastvloeistof, dient u dit vooraf te melden!

 

 

 

MRI hart

 

 

Deze magnetische resonantie scanner geeft zeer gedetailleerde informatie over structuur en functie van het hart, en wordt gebruikt indien de diagnose na standaard onderzoek nog niet helemaal duidelijk is, of om betere inschatting van de prognose te verkrijgen.

De scanner maakt geen gebruik van klassieke röntgenstralen noch van jodiumhoudende contrastvloeistof. Voor mensen met claustrofobie kan een specifieke voorbereiding nodig zijn. Indien u drager bent van ingeplante elektronische of mechanische apparaten kan het onderzoek mogelijk NIET doorgaan. U dient een vragenlijst in te vullen die u meekrijgt bij het maken van de afspraak.

Kijk verder op deze link van onze dienst medische beeldvorming:

https://www.azturnhout.be/diensten/medische-disciplines/medische-beeldvorming/mri

 

 

 

           
 

CAMPUS SINT-JOZEF

Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout


014/40.60.11
info@azturnhout.be

CAMPUS SINT-ELISABETH

Rubensstraat 166
2300 Turnhout


014/40.60.11
info@azturnhout.be

SPOED

Rubensstraat 166
2300 Turnhout
VOLG ONS OP   
           
  © Copyright 2020 Van den Bergh Paul